What's the deal about Landmark Education?

HOME > WAT IS HET? > WAT BIEDT HET? > HOE WERKT HET? > WAAROM DOEN MENSEN HET? >
COMMENTAAR? > JARGON? > GESCHIEDENIS? > MEDIA? > MENINGEN VAN EXPERTS?> LINKS?


Deze site is geschreven door Carol Colenda, Ph.D., Dr. Judith Reynolds and Dr. Joe Sangster.


Wat is het Landmark Education
jargon?

Als een professional met heel wat ervaring in wisselwerking met mensen in andere beroepen– in het bijzonder geneeskunde en wet – heb ik leren waarderen wat het is om de taal van een bepaalde handel te leren en gebruik te kunnen maken van een woordenschat specifiek voor een bepaalde handel, beroep, of een groep.
Mijn eigen veld– psychologie – wordt soms in het bijzonder gewaardeerd voor zijn jargon! Op dezelfde manier gebruikt Landmark Education één of andere taal karakteristiek voor hun veld -- sleutelwoorden en uitdrukkingen die de onderwijstechniek steunen en mensen toestaat om nieuwe ideeën te overwegen en te begrijpen en die nieuwe manieren biedt om dingen te bekijken.
Hier zijn voorbeelden van enkele van de zeer belangrijke terminologien/uitdrukkingen en beschrijvingen van Landmark Education”s syllabus, die ik op hun website gevonden heb:

Already Always Listening™

Het altijd al aanwezige horen. Terwijl wij onszelf als onbevangen en objectief zien, word in feite onze benadering van ons, van onze omstandigheden, en van anderen vaak gefilterd en zelfs verduisterd door reeds bestaande begrippen en ideeën – door onze opvoeding, onze waarden en onze afgelopen ervaringen.. Deze filters (die reeds en altijd aanwezig zijn) kleuren onze verhoudingen met mensen, omstandigheden, en zelfs onszelf, diep. Een bewustwording van deze filters, en de erkenning van de opvallende grenzen die zij opleggen, staan een verfrissende vrijheid toe.

The Vicious Circle™

De visieuse cirkel. De viseuse Cirkel stelt voor dat het een menselijke tendens is om wat gebeurde, samen te laten vallen; met het verhaal dat wij hebben verteld over wat gebeurde. Dit samenvallen gebeurt zo snel, dat het moeilijk wordt om de twee te scheiden, en wij denken daar dan aan als één en hetzelfde. Bijna onmiddellijk, en zeker na verloop van tijd, wordt het verhaal dat wij ons hebben verteld de werkelijkheid die wij weten. Het beperkt wat in ons leven mogelijk is, rooft ons van veel van onze vreugde en doeltreffendheid. Wanneer wij kunnen onderscheiden wat er gebeurd is en wat het verhaal is van onze interpretatie over wat er gebeurd is, ontdekken wij dat veel van wat wij als bepaald beschouwden, reeds gegeven en vast, in feite niet op die manier zo hoeft te zijn. De situaties die uitdagend of moeilijk waren, worden vloeibaar en openen zich voor verandering. Wij vinden ons niet meer beperkt door een eindige reeks opties, en voelen ons bekwaam om te bereiken wat wij met nieuw gemak en plezier willen.


Rackets™

De rackets worden gedefinieerd als een onproductieve manier van zijn of handelen die de klacht omvat dat iets niet op de manier zou moeten zijn als dat het is. Vaak merken wij niet op dat terwijl onze klachten gerechtvaardigd kunnen schijnen, en zelfs wettig!, er een bepaalde uitbetaling – één of ander voordeel of gemak is die wij ontvangen dat de cyclus van gedrag versterkt. Tezelfdertijd heeft deze manier om te zijn hoge kosten, hetzij in onze vitaliteit, affiniteit, zelf-uitdrukking, of betekenis van vervulling. Door dit patroon te herkennen, zijn kosten, en hoe wij het patroon op zijn plaats hebben gehouden, hebben wij de keus om de cyclus te onderbreken en nieuwe manieren te ontdekken om met elkaar om te gaan die tot nieuwe niveaus van geluk, tevredenheid, en vervulling leiden op het gebied van het leven dat voor ons het belangrijkst is.

Transformatie

Wij nemen voor vaststaand aan dat dingen een bepaalde manier „zijn“. Om verandering uit te voeren, neigen wij te werk te gaan aan het veranderen van omstandigheden, de mensen rondom ons heen, zelfs onszelf. In de cursussen van Landmark Education, echter, onderzoeken de deelnemers het verschil tussen verandering en transformatie. Verandering is hoofdzakelijk een vergelijking met iets dat eerder bestond. Door zijn aard is verandering op het verleden gebaseerd. Hoofdzakelijk, brengt de verandering meer op, beter, of verschillend van wat voordien kwam. Transformatie, aan de andere kant, is een handeling van het voortbrengen of het uitvinden. Het is iets dat gecreërd is, en is inherent expansief en oneindig.


Wat anderen zeggen:

Ik hoorde eens iemands commentaar dat de terminologie van Landmark Education werd gecreëerd om hen, die niet aan hun cursussen hadden deelgenomen uit te sluiten. Ik vind die bewering ongerijmd.
Het is duidelijk, dat al het nieuwe een bepaalde leerkromme vereist.
En aangenome dat Landmark deze uitdrukkingen publiceert en definieert op hun eigen website, denk ik nauwelijks dat zij tot doel hebben om tot één of andere exclusief, slechts-voor-insiders taal te creeren.
Evenmin hoeven wij ons tegen een paar nieuwe woorden of nieuwe betekenissen te beschermen.
Net zoals mensen die onbekend zijn met computerterminologie en die de taal van bits en bytes ondoordringbaar of afstotend zouden kunnen vinden. Totdat zij leren waar de terminologie naar verwijst en in voorziet. De mensen die aan de Landmark Education programma's deelnemen leren en gebruiken de gespecialiseerde woordenschat om nieuwe manieren van denken te benutten.

Copyright © 2006-2012 www.www.whatsthedealaboutlandmark.nl All Rights Reserved.